';

Riigiteaduste Selts | Poliitikalabor

Riigiteaduste tudengite

Õppetöö käigus sünnib riigiteaduste erialal mitmeid mõtteid ja kogemusi, mis on väärt jagamist. Seni on puudunud vaid keskkond, kuhu taolisi saavutusi koondada.

Viimased uudised
Johanna Rannik: Humanitaaride väljasure(ta)mine

Autor: Johanna Rannik Marju Lepajõest rääkiva dokumentaalfilmi režissöör Vallo Toomla ütles Eesti Päevalehele antud intervjuus, et kui humanitaaride häält mitte kuulata ega väärtustada, võime lõpetada ummikus või katastroofis (Spungin 2019).

Mis asi see populism ikkagi on?

Autorid: Andrus Punt, Otto Tiidermann, Jakob Päll   Aastal 1967 soovisid maailma eri paigust Londonisse kokku tulnud akadeemikud üheskoos defineerida terminit “populism”. Ambitsioonikas eesmärgis peitus aga ületamatu mägi – kultuurilised,

Daniel Tamm: “Tulnuka” dekonstruktsioon – kas elu on seiklus või võimusuhe?

Autor: Daniel Tamm   Möödunud nädalal nägi Poliitikalabori veergudel ilmavalgust Carlos Kleimanni üllitis kultusfilmi “Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas” ainetel, kus eritelu alla tuli selles avalduv võimusuhete raamistik. Oma

Andrei Pankratov: Võimu avaldumisvormid – võim kui vägivalla monopol

Võim võib avalduda mitmel moel ning üks võimu avaldusvormidest on vägivalla monopol. See võimu avaldusvorm on riigile omane, kui mõista selle all monopoli just õigustatud vägivallale. Ilmselgelt eksisteerib riikide sees

Carlos Kleimann: Kuidas labidalöök pähe toob välja võimu neljanda palge

Autor: Carlos Kleimann Käesolevas artiklis käsitlen võimu neljandat palet. Ma ei piirdu ainult võimu neljanda palge defineerimise ja lahtimõtestamisega, vaid vaatlen ja analüüsin selle avaldumist läbi normidest irdumise. Toon selle

Värske veri Seltsi võimuladvikus. Intervjuu uue juhatusega

Autor: Raneli Müllerson Kui mitu korda ühte kohta tõmbab, siis järelikult sa pead seal olema -Alice Eelmise aasta detsembrikuu Riigiteaduste Seltsi üldkoosolekul toimus kõige muu kõrval ka uue juhatuse valimine.

Anna-Riin Meensalu: Rahu, ainult rahu – koroonaviirus Itaalias

Olles mõnda aega välismaal elanud, saan aru, kui rahulik ja muretu on elu Eestis. Eelmisel aastal Prantsusmaal elades valmistasid peavalu iganädalased kollavestide protestid. Eelmisel septembril alustasin magistriõpet Padova ülikoolis Põhja-Itaalias

Riigiteaduste turundamine ja uute tudengite värbamine. Lühiülevaade TÜ avatud uste päevast

Autor: Raneli Müllerson 26. veebruaril avas Tartu Ülikool oma uksed peatsetele üliõpilastele, et tänased tudengid tulevastele kolleegidele oma erialasid tutvustada saaksid. Ka riigiteadlased olid varmalt kohal, värvati uusi tudengeid ja

Kiirkohting Poliitikalabori uuenenud toimetusega

Tänavu juba kolmandat aastat toimetava Poliitikalabori eesmärk on teha kuuldavaks riigiteadlaste hääl, pakkudes neile platvormi, kus oma kirjatöid laiema avalikkusega jagada. Poliitikalabori veergudele jõuavad nii arvamuslood kui ka intervjuud, nii

Roman Kasak: Kommunistlik mõtteviis Itaalias ja Prantsusmaal

Külma sõja lõpu ning Nõukogude Liidu kokkuvarisemisega leidsid aset ulatuslikud muutused terves maailmasüsteemis, Euroopas ning eriti idablokis endas. Samas jääb kõikide nende tormiliste sündmuste varju üks küllaltki omapärane poliitiline areng

Koolipingist klassi ette. Intervjuu tudengitest seminarijuhendajatega

Autor: Daniel Tamm   Möödunud semestril võis mõnes seminaris leida õpetajatoolist ka kaastudengeid, kellele oli usaldatud seminaride juhendamise vastutusrikas töö. Rahvusvahelise poliitika kursusel suunas arutelu Johannes Vahe, kes õpib ise

Seltsi vundament on püsti, aga maja veel mitte. Intervjuu eelmise juhatusega

Autor: Daniel Tamm Võim on viimaks üle antud ning Riigiteaduste Seltsi uus juhatus on saanud mõned kuud oma asja ajada. Poliitikalabor otsis aga üles endise võimuladviku Karl Ander Aleksiuse, Jakob

Riigiteaduste Selts


Riigiteaduste Selts on värskelt asutatud riigiteaduste tudengeid ühendav organisatsioon, mis loodi selleks ettenähtud Asutava Kogu poolt 11. veebruaril. Selts tegutseb selle nimel, et iga riigiteaduste üliõpilane oleks osa ühtsest kogukonnast, võtaks selle tegevustest aktiivselt osa ja aitaks kaasa eriala heale kuvandile. Seltsi liikmeks võib olla iga Tartu Ülikooli Skytte instituudi pakutaval erialal (nii pea- kui ka kõrvalerialal, olenemata õppeastmest) õppiv üliõpilane.

Poliitikalabor


Õppetöö käigus sünnib riigiteaduste erialal mitmeid mõtteid ja kogemusi, mis on väärt jagamist. Seni on puudunud vaid keskkond, kuhu taolisi saavutusi koondada. Veebileht on loodud 2017. aastal eesmärgiga jagada Tartu Ülikooli riigiteaduste tudengite töid, mõtteid, kogemusi ja saavutusi nii kaastudengite kui avalikkusega.

Kõik riigiteaduste tudengid ning õppejõud on oodatud märku andma inimestest ja töödest, mida tuleks kogu instituudiga jagada. Võid anda teada nii endast kui ka tuttavast. Ootame  aineks kirjutatud töid, uurimusi, arvamusartikleid, persoonilugusid, uudiseid ning praktika- ja välisõpingu kogemusi.