';

Riigiteaduste Selts | Poliitikalabor

Riigiteaduste tudengite

Õppetöö käigus sünnib riigiteaduste erialal mitmeid mõtteid ja kogemusi, mis on väärt jagamist. Seni on puudunud vaid keskkond, kuhu taolisi saavutusi koondada.

Viimased uudised
Seltsi vundament on püsti, aga maja veel mitte. Intervjuu eelmise juhatusega

Autor: Daniel Tamm Võim on viimaks üle antud ning Riigiteaduste Seltsi uus juhatus on saanud mõned kuud oma asja ajada. Poliitikalabor otsis aga üles endise võimuladviku Karl Ander Aleksiuse, Jakob

Kristin Saar: Toomemäelt Saint-Germain-des-Prés’sse

Poolteist aastat tagasi jätsin musta leiva ja kohukestega hüvasti ning lendasin magistriõpinguteks Prantsusmaale. Peamine nõu, mida minult sellega seoses küsitakse, on kuidas kooli valida. Aus vastus: pole aimugi, ent kui

Daniel Tamm: Demokraatia arvudes – ühe teemandi lõputu lihv

Hiljuti kõlas Poliitikalabori veergudel väide demokraatiast kui pühast lehmast, mille vastu hea tava kätt tõsta ei lase. Tõepoolest toimub suurem osa kaasaegse Lääne poliitilisest mõttest demokraatliku paradigma sees, ent mõistena

Eino Rantanen: Vabadus või demokraatia – Erik Ritter von Kuehnelt-Leddihn “Liberty or Equality: The Challenge of our Time”

Autor: Eino Rantanen   Vabadus või demokraatia Arvustus: Erik Ritter von Kuehnelt-Leddihn, 1952, Liberty or Equality: The Challenge of our Time, The Caxton Printers Ltd., Caldwell, Idaho Kaasaja inimese hoiak

Thomas Lewis: “Brexit Means Brexit” UKIP, the Tories and the UK’s Shift to the Right 

Autor: Thomas Lewis British politics is in a state of crisis. The Brexit deadline has once again been extended and December 12th marks the third time in the last four

Anna-Mari Vaar: Praktika Välisministeeriumis 

  Sel suvel käisin praktikal Välisministeeriumis, täpsemalt poliitikaosakonna neljandas büroos, mille valdkonda kuulusid Aafrika, Aasia, Ladina-Ameerika ja Okeaania. Praktikale otsustasin minna just Välisministeeriumisse, sest soovisin tutvuda tööga, mida rahvusvahelisest poliitikast huvituv ja

Olle Paas: Inimõigused ja ideoloogiad

Autor: Olle Paas   Inimõigusi peetakse universaalseteks: need on igal indiviidil, olgu nad siis kurjategijad, sõjapõgenikud, oskustöölised või multimiljonärid. See tundub olevat üks kesksemaid väiteid liberaalses läänes, millest kinni hoitakse. Samas

Anna Linda Tomp: Algaja poliitikateoreetik Spinoza kodulinnas

Autor: Anna Linda Tomp   Tartu Ülikooli riigiteaduste õppekaval tärganud huvi poliitikateooria vastu sundis kodumaal sobiva õppekava puudumisel haridusmigrandiks läände. Maandusin Amsterdamis 30. augustil, et juba mõned päevad hiljem alustada

Oto Tuul: Teel inimläheduseni ehk Roger Scrutoni “Kuidas olla konservatiiv”

Autor: Oto Tuul   Roger Scruton avaldas teose “Kuidas olla konservatiiv”, mis nüüdseks on tõlgitud ka eesti keelde, 2014. aastal. Usutavasti ei ole raamatu ajendiks mingi konkreetne sündmus, vaid pigem

Henrik-Mikael Toiviainen: Miks võtsid arengumaad kasutusele kommunismi?

Autor: Henrik-Mikael Toiviainen   1970. aastatel olid peaaegu pooled maailma riigid kehtestanud kommunistliku või sotsialistliku korra. Muuhulgas jõudsid mainitud ideed ka Aafrikasse. Peale koloniaalimpeeriumite lagunemist ja mitmete riikide iseseisvumist võtsid need

Laura Vilbiks: Praktika Eesti Suursaatkonnas Prahas

2019. aasta suvel olin kuu aega praktikal Eesti Suursaatkonnas Prahas. Kui eelmisel aastal suveks praktikakohta otsisin, sain peretuttava käest teada, et mul oleks võimalik minna praktikale Praha saatkonda. Ma ei

Roman Kasak: Milleks ja kui palju on tarvis riiki? Robert Nozicki „Anarhia, riik ja utoopia“ arvustus

 Autor: Roman Kasak   Harvardi Ülikooli filosoofiaprofessori Robert Nozicki “Anarhia, riik ja utoopia” oli pärast ilmumist küllaltki populaarne ning kõrgelt hinnatud, mida tõendab ka Ameerika Ühendriikide Riikliku Raamatuauhinna tiitel. Raamat

Riigiteaduste Selts


Riigiteaduste Selts on värskelt asutatud riigiteaduste tudengeid ühendav organisatsioon, mis loodi selleks ettenähtud Asutava Kogu poolt 11. veebruaril. Selts tegutseb selle nimel, et iga riigiteaduste üliõpilane oleks osa ühtsest kogukonnast, võtaks selle tegevustest aktiivselt osa ja aitaks kaasa eriala heale kuvandile. Seltsi liikmeks võib olla iga Tartu Ülikooli Skytte instituudi pakutaval erialal (nii pea- kui ka kõrvalerialal, olenemata õppeastmest) õppiv üliõpilane.

Poliitikalabor


Õppetöö käigus sünnib riigiteaduste erialal mitmeid mõtteid ja kogemusi, mis on väärt jagamist. Seni on puudunud vaid keskkond, kuhu taolisi saavutusi koondada. Veebileht on loodud 2017. aastal eesmärgiga jagada Tartu Ülikooli riigiteaduste tudengite töid, mõtteid, kogemusi ja saavutusi nii kaastudengite kui avalikkusega.

Kõik riigiteaduste tudengid ning õppejõud on oodatud märku andma inimestest ja töödest, mida tuleks kogu instituudiga jagada. Võid anda teada nii endast kui ka tuttavast. Ootame  aineks kirjutatud töid, uurimusi, arvamusartikleid, persoonilugusid, uudiseid ning praktika- ja välisõpingu kogemusi.