';

Andres Reimann: Ülo Soosteri maali “Hirm” analüüs