';

Erik von Kuehnelt-Leddihni “Leftism” ehk vasakmeelsus läbi paremliberaalse prisma