';

Johan Skytte poliitikauuringute instituut | Tartu Ülikool

Riigiteaduste aastalõpukonverents 2017

“Poliitika uurimine, õppimine ja õpetamine”
26. mail 2017 kl 13:30 kuni 19:00, ruumides Lossi-214, 306, 307.

Konverents võtab kokku lõppeva õppeaasta riigiteadustes. Konverentsile on oodatud ettekannete, sõnavõttude ja muude algatustega üles astuma riigiteaduste tudengid, vilistlased ja õppejõud.

Ettekanded võivad olla nii riigiteaduste õppimisest, õpetamisest, poliitika (võrdlev poliitika, rahvusvahelised suhted, poliitikateooria) uurimisest või muul moel riigiteadustega seotud teemadest. Oodatud on ettekanded õppetöö käigus koostatud uurimustest ja bakalaureusetöödest. Iga ettekande jaoks on 15 minutit (10 minutit ettekanne + 5 minutit arutelu), visualiseerida saab slaidide ja postritega (A2 formaadis). Ettekannete põhjal on plaanis koostada e-publikatsioon dspace’i.

Konverentsil tutvustatakse riigiteadlaste e-keskkonda (poliitikalabor.ee), mis on meediumiks riigiteaduste tudengi elule, töödele ja tegemistele.

Üritusele järgneb after-party.

Kontaktisikud:

Korralduslikes ja ettekandeid puudutavates küsimustes võib pöörduda kõigi all-nimetatute poole.

Konverentsile registreerimise keskkond
  • Kristel Jakobson, kristeljakobson9@gmail.com
Riigiteadlaste e-keskkond
  • Joanna Kurvits, joanna.kurvits@gmail.com
  • Karl Lembit Laane, karl.laane@gmail.com,
  • Andres Reimann, andres.reimann@outlook.com
Posterite trükkimine, e-publikatsioon
  • Alar Kilp, alar.kilp@ut.ee

Registreerimine

Konverentsil osalemiseks ja ettekande pidamiseks on vajalik registreeruda (registreerimisaeg on kuni 18. maini).

Registreerida saab lingil:
https://goo.gl/forms/6jZiAPBoYlum8sMN2

Esitada tuleb ettekande pealkiri ja kuni 100 sõnaline lühiülevaade ettekande teemast.