';

 Riigiteaduste Selts

 SELTS

Riigiteaduste Selts (RTS) on värskelt asutatud riigiteaduste tudengeid ühendav organisatsioon, mis loodi selleks ettenähtud Asutava Kogu poolt 11. veebruaril 2018.

Selts tegutseb selle nimel, et iga riigiteaduste üliõpilane oleks osa ühtsest kogukonnast, võtaks selle tegevustest aktiivselt osa ja aitaks kaasa eriala heale kuvandile.

Selleks on seltsil kolm suurt eesmärki:

 • tuua kokku Tartu Ülikooli Skytte instituudi üliõpilased ja edendada omavahelist suhtlust;
 • luua tingimused heaks õpikogemuseks
 • arendada eriala kuvandit.

TEGEVUS

Oma eesmärkide täitmiseks Riigiteaduste Selts:

 • korraldab üritusi, mis on suunatud nii seltsi liikmetele kui ka Tartu Ülikooli riigiteadlastele laiemalt;
 • kajastab riigiteadlaste mõtteid, tegevusi ja kogemusi oma häälekandja, Poliitikalabori kaudu;
 • lõimib riigiteadusi ühiskonnaga laiemalt, tutvustades seda koolides, luues sidemeid avaliku ja kolmanda sektoriga ning lähendades Eesti eri ülikoolide riigiteadlasi omavahel.
 • annab oma panuse riigiteaduste eriala ja õppekava arendamisse, tehes koostööd instituudi üliõpilasesindajatega

Tegevuste elluviimiseks on loodud neli toimkonda: üritused, Poliitikalabor, esindus ja sisekommunikatsioon

LIIKMEKS ASTUMINE

Seltsi liikmeks võib olla iga Tartu Ülikooli Skytte instituudi pakutaval erialal (nii pea- kui ka kõrvalerialal, olenemata õppeastmest) õppiv üliõpilane.

Seltsi liikmeks saab astuda igal hetkel. Selleks tuleb vaid täita väike vorm, mille järel võtab liikmehalduse meeskond kõigi soovijatega peagi ühendust.

Milleks liituda?

 • Seltsi liige saab osa võtta ning kaasa mõelda-rääkida seltsi avatud koosolekutel. Igal seltsi liikmel on võimalus oma nõuga seltsi arengule kaasa aidata.
 • Soovi korral saab seltsi liige astuda toimkonna liikmeks.
 • Liikmena on võimalus igal hetkel oma ideedele mõttekaaslasi leida ning need ka teoks teha.
 • Seltsi liige saab kõige vahetumat infot seltsis korraldatavate ürituste kohta. Lisaks toimuvad ka seltsi oma eksklusiivsed siseüritused!
 • Seltsist leiad endale kogukonna, kellega rääkida elust, politiikast ja planeerida maailmavallutust.

KONTAKT JA INIMESED

Seltsi üldmeil: riigiteadusteselts@gmail.com
Birgit Tarien
Esimees
birgit.tarien@gmail.com
Alice Gorobets
Aseesimees
alicegorobets@gmail.com
Kaarel Keskra
Aseesimees
keskrak@gmail.com
Pearu Pirsko
Sisekommunikatsiooni toimkonna juht
pearu.pirsko@gmail.com
Siret Siim
Ürituste toimkonna juht
siretsiim@gmail.com
Johanna Rannik
Politiikalabori toimkonna juht
johanna.rannik@gmail.com