';

Nõukogude minevik: mitte eirata ega emmata, vaid aktsepteerida