';

Gertrud Luhaoja – välislähetus Haagi Rakendusteaduste Ülikooli