';

Teie ees: Poliitikalabori toimetus

Teie ees: Poliitikalabori toimetus

Poliitikalabori toimetajate töö on tagada, et iga avaldatav tekst leiaks vähemalt kahekordset läbilugemist ning ilmuks ilma trüki- ja faktivigadeta. Ühendust võtta ja kirjatöid edastada võib neile nii sotsiaalmeedias kui koridoris – kõik saavad sooja vastuvõtu ja tagasiside osaliseks.

Poliitikalabori toimetusse kuuluvad:

 

Daniel Tamm

Eriala: Semiootika ja kultuuriteooria/riigiteadused – teine kursus.

Poliitikalabori liige alates: 2018 detsember

 

 

 

 

Laura Vilbiks

Eriala: Riigiteadused/filosoofia – esimene kursus

Poliitikalabori liige alates: 2018 september

 

 

 

 

 

Andres Reimann

Eriala: Riigiteadused – kolmas kursus

Poliitikalabori liige alates: 2017 aprill

 

 

 

 

Mind iseloomustav teos?

Daniel: Juri Lotman – “Kultuurisemiootika. Tekst – kirjandus – kultuur”

Andres: Martin Heidegger “Nietzsche”

Laura: Michel Foucault “Valvata ja karistada: vangla sünd”

 

Mis viga ma ise kirjutades kõige sagedamini teen?

A: Liiga pikad laused, mis vältavad sageli kogu lõigu.   

D: Lähen poeetilise stiiliga liiale ja kuhjan laused üle, nõnda et lugeja peab pärast ägama.

L: Kasutan liialt mõttekriipse – need tekitavad tunde, et lauseosade vahel on mõtteline seos, kuigi tegelikult ei pruugi olla. Tihti oleks parem teha kaks eraldi lauset.

 

Milline on toimetaja olulisim ülesanne?

L: Vähendada liigset sõnavahtu, et autori sõnum kõige paremal moel avalduks.

A: Tagada teksti arusaadavus, põhjendatud struktuur ja jätta autorile tema stiil.

D: Aidata autoril öelda võimalikult vähesega võimalikult palju.

 

Mis pealkirjaga teksti suurima heameelega toimetaksin?

D: “Antagonistlik identiteediloome kaasaegses võrgusuhtluses: poliitilis-semiootiline perspektiiv”

A: “Derrida — liberaalne, mitte diferentseeritud Euroopa integratsioon”

L: “Poliitfilosoofiline vaade identiteedipoliitikale”

 

Millist väljaannet tellida soovitan?

A: New York Review of Books ja London Review of Books

D: Vikerkaar

L: Sirp

 

Eelistatuim kohvijook?

L: Kohvi ei joo. Must tee piimaga.

A: Must kohv piimaga

D: Flat white

Comments
Share
Poliitikalabor

Leave a reply