';

Andreas Aljas – Siseministeerium

Andreas Aljas – Siseministeerium
Andreas Aljas oli praktikal Siseministeeriumis 2017. aasta suvel peale teist aastat ülikoolis. Tegemist oli väga huvitava kogemusega, mis andis praktilise väljundi õpingutele ja avardas tohutult silmaringi.

Kuidas Sa praktikakohale said, mida selleks tegema pidid?

Praktikale sain avaliku konkurssi kaudu, pidin esitama CV ja avalduse. Sellele järgnes vestlus, kus oli ka praktiline ülesanne, mis puudutas inglise keele oskust ja Euroopa Liidu institutsioone.

Andreas Aljas Eesti eesistumisega seotud kohtumisel praktika ajal, juuli 2017

Kas praktika oli tasustatud?

Ei, kuigi nii juhendaja kui ka osakonna juhataja väljendasid selle pärast kahetsust.

Mida tööl tegema pidid? Millised olid sinu tööülesanded?

Ülesanded olid sisulised. Sain osaleda nii poliitikakujundamises, eesistumise ettevalmistamisel kui ka kohtumistel, kirjutada kirju ja teha päringuid ning ka kirjutada grupitööna uurimustööd, lisaks oli ka jooksvaid ülesandeid.

Kas ja miks soovitad sinna minna?

Jah, kindlasti soovitan. Tegemist oli väga huvitava ja tegusa töökogemusega, kus õppisin ja arenesin palju.

Mis oli sinu jaoks praktikakogemuse jooksul raske, uus või harjumatu?

Olid mõned väiksed asjad, kuigi midagi ülemäära rasket ei olnud. Üks uus asi oli see, et pidin üsna palju seadustega töötama, mis andis tegelikult  hea kogemuse.

Kas Sa näed oma tulevikku kuidagi selle asutuse või institutsiooniga seotuna?

Loodetavasti küll.

Kas sulle tehti pakkumine ka edasiseks koostööks?

Ei.

Kirjelda mõnda huvitavat või erilist kogemust, mida praktika jooksul kogesid .

Huvitavaid ja silmiringi laiendavaid kogemusi oli palju. Huvitav oli kogeda, mida rahvusvaheline koostöö 28 riigi vahel tegelikult tähendab. See nõuab kõikide huvidega arvestamist ja lõputut kooskõlastamist paljude osapoolte vahel.

Comments
Share
Poliitikalabor

Leave a reply