';

Andres Reimann – praktika Eesti Pangas

Andres Reimann – praktika Eesti Pangas

Andres Reimann veetis oma suve olles praktikal Eesti Pangas.

 

 • Mida praktikakoha saamiseks tegema pidid?

Praktika tarvis esitasin ülikoolis õppimise tõendi, väljavõtte hinnetelehest, motivatsioonikirja, varem ülikoolis ja gümnaasiumis koostatud teemakohased (rahvusvaheline poliitika, poliitikateooria ning poliitiline ökonoomia) tööd ning kolme mind soovitanud õppejõu kontaktandmed. Viimase sammuna läbisin telefoniintervjuu tulevase juhendajaga.

 • Kas praktika oli tasustatud?

Praktika oli tasustatud.

 • Millised olid tööülesanded?

Seirata Euroopa Liidu majanduspoliitikat mõjutavaid sündmusi, kirjutada poliitilistest sündmustest ülevaateid ja taustamaterjale ning aidata Eesti Pangal üritusi korraldada.

Kaks pikemat ülevaadet kirjutasin järgmistel teemadel: „Ülevaade Läti ja Leedu hiljutistest poliitilistest sündmustest ja kodanike meelsusest, sh toetus eurole” ja „Prantsusmaa president Emmanuel Macroni reformikava“.

 • Kas ja miks soovitad Eesti Panka praktikale kandideerida?
 1. Praktika on tasustatud, kuid kahjuks ei kuulu tööandja ja -võtja vahelise leppe sisu avalikustamisele.
 2. Praktikandi tööl on reaalne väljundKõik koostatud materjalid/taustad/ülevaated läksid kasutusse pangasisese hierarhia kõrgematel astmetel (sealhulgas kirjutasin kaks ülevaadet personaalselt panga presidendile).
 3. Praktikandi ettepanekutega arvestatakse pangasiseselt ka kõrgeimal tasandil. Eelkõige ilmneb tõik kõiksuguste Eesti Panga konverentside/koolituste organiseerimise protsessis, kus praktikandil tulebki leida enda poolt välja käidud esinejate/ettepanekute kontaktid/taustad ning seeläbi need juhtkonna nõusolekul ellu kutsuda.
 4. Kolleegid on vägagi vastutulelikud. Siin tasuks markeerida kaks mõttekohta. Esiteks on iga teine kolleeg nõus praktikandile arusaamatuks jäänud küsimusi lahti mõtestama. Teiseks on praktikandil vabadus mõni nädalalõpp (nt mõne festivali tarbeks) vabaks võtta.
 5. Töötingimused on ideaalsed. Tehnika, mida praktikandile võimaldatakse, ühtib kolleegidega (nt suur valik kontoritoole). Funktsionalistlikus/neogooti/neorenessansilikus/historitsistlikus stiilis hoones (sõltub, millisesse panga tiiba praktikant paigutatakse) toimivad jõusaal, saun, restoran, kohviautomaadid, raamatukogu, muuseum, välistele isikutele suletud kunstigalerii ja massöör.
 • Mis oli sinu jaoks praktikakogemuse jooksul raske, uus või harjumatu?

Aus vastus oleks hommikused ärkamised – kell 9.00 Eesti Panga raudväravate taga alanud suvehommikud ei kuulu minu kujutluspilti ideaalsest vaheajast. Üldjuhul pühkis väsinud ilme näolt kohv või lühike trenn panga jõusaalis (mõlemad on töötajatele tasuta).

Kui esimene kari on üle tulemiseks kõigile, siis individuaalsema osa moodustas puudulik akadeemiline-praktiline ettevalmistus ülikooli poolt. Info, millega opereerisin, vajas tihti esmast tööandjapoolset dešifreerimist ning kasutusel olevad kirjatööde formaadid erinesid instituudis nõutust väga suurel määral.

Kolmas element puudutab pangasisest keelt, mida iseloomustab „sisseehitatud sundus” – iga ülalt langev „soovitus” märgib tegelikult käsku, iga „sellega ei ole kiiret” nõuet kiirustada.

 • Kas sa näed oma tulevikku kuidagi selle asutuse või institutsiooniga seotuna?

Ülikoolijärgse töökogemuse hankimiseks – miks ka mitte? Täna näitavad mu ambitsioonid teist suunda. Muidugi ei välista ma muutusi.

 • Kas sulle tehti pakkumine ka edasiseks koostööks?

Ei tehtud, viibisin praktikal baka I kursuse suvel. Samas anti mõista, et tööga jäädi rahule.

 • Kirjelda mõnda huvitavat või erilist kogemust, mida kogesid praktika jooksul.

Osa minu praktikast jäi Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise perioodi. Päev pärast eesistumise avamist Tallinnas „põrkasin panga trepil kokku” Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga.

Comments
Share
Poliitikalabor

Leave a reply