';

Anna Linda Tomp – Praktika ÜRO Inimõiguste nõukogu istungil

Anna Linda Tomp – Praktika ÜRO Inimõiguste nõukogu istungil
Kuidas sa praktikakohale said, mida selleks tegema pidid?

Praktikakohale kandideerimine oli tavapärane – Välisministeeriumi kodulehel kuulutati välja avalik konkurss 6 kuud enne praktika algust. Saatma pidin oma CV ning motivatsioonikirja.

Kas praktika oli tasustatud?

Ei.

Mida tööl tegema pidid? Millised oli sinu tööülesanded?

Tööülesannete hulka kuulus ÜRO Inimõiguste Nõukogu 32. istungjärgu jälgimine (toimuva konspekteerimine ning delegatsiooni kursishoidmine), mitteametlikel kohtumistel ja resolutsioonide läbirääkimistel osalemine ning toimunu raporteerimine inimõiguste diplomaadile ehk praktikajuhendajale. Praktika toimus ÜRO peahoones Genfis.

Kas ja miks soovitad sinna minna?

Praktikale IÕNi istungitele soovitan kandideerida inimõigustest ja ÜRO tööst huvitatud tudengitel. Võin öelda, et minu huvi valdkonna vastu kasvas veelgi enam, sest lisaks tuttavatele teemadele inimõiguste vallas sain hulganisti teadmisi ka teemade kohta, mis olid seni pigem võõrad – alates Tonga LGBT õigustest lõpetades inimõiguste olukorraga Lõuna-Sudaanis.

Mis oli sinu jaoks raske, uus või harjumatu praktikakogemuse jooksul?

Et käisin praktikal pärast 1. kursuse lõppu, oli minu jaoks huvitav näha, kuidas toimib tegelikkuses rahvusvaheline organisatsioon, millest olin varem vaid lugenud ja kuulnud. Ehkki teoreetilise külje tundmine on kahtlemata kasulik, andis praktiline kokkupuude ÜROga rahvusvaheliste suhete mõistmisele palju juurde.

Kas sa näed oma tulevikku seotud kuidagi selle asutuse või institutsiooniga?

Näeksin end tulevikus seotuna riigisektoriga, võimalusel ehk diplomaatilises teenistuses. Praktika Genfis suurendas seda soovi veelgi enam. Eesti alalise esinduse tööga tutvumine innustas eesmärkide poole püüdlema, sest tulevikueesmärgid tundusid ühtäkki palju reaalsemad ja teostatavamad.

Kas sulle tehti pakkumine ka edasiseks koostööks?

Otseselt mitte. Samas usun, et IÕNi praktikal õpitu andis juurde teadmisi, mis võisid omada olulist rolli ka praegusele pikaajalisele praktikale kandideerides.

Kirjelda mõnda huvitavat või erilist kogemust, mida kogesid praktika jooksul.

Kustumatu mulje jättis nõukogu istungil sõnavõtu esitamine. Olin närvis, kuid sellele vaatamata olin enda üle uhke ning julgustav oli teada, et mulle usaldati niivõrd vastutusrikas ülesanne.

Comments
Poliitikalabor

Leave a reply