';

Anna-Mari Vaar: Praktika Välisministeeriumis 

Anna-Mari Vaar: Praktika Välisministeeriumis 

 

Sel suvel käisin praktikal Välisministeeriumis, täpsemalt poliitikaosakonna neljandas büroos, mille valdkonda kuulusid Aafrika, Aasia, Ladina-Ameerika ja Okeaania. Praktikale otsustasin minna just Välisministeeriumisse, sest soovisin tutvuda tööga, mida rahvusvahelisest poliitikast huvituv ja riigiteaduste haridusega inimene võiks teha.

Kuidas Sa praktikakohale said, mida selleks tegema pidid? 

Praktikapakkumisest Välisministeeriumis sain teada ülikooli kaudu. Kandideerimiseks tuli mul täita kandideerimise ankeet ja koostada lühike kaaskiri, milles seletasin, miks soovisin just Välisministeeriumis praktikat sooritada. Lisaks tuli täpsustada, millisesse osakonda ning mis perioodil soovin praktikale minna. 

Kas praktika oli tasustatud? 

Ei olnud. 

Mida tööl tegema pidid? Millised olid sinu tööülesanded? 

Töö oli mitmekülgne. Algselt küll pelgasin seda, mis tüüpi ülesandeid ühele praktikandile ikkagi usaldatakse, kuid võin öelda, et ootused said ületatud. Praktika käigus tegelesin enim Lähis-Ida, seejärel Põhja-Aafrika ja Kesk-Aasia riikidega. Aitasin teha ka ettevalmistusi Eesti ÜRO julgeolekunõukogu liikmelisusperioodiks algusega järgmine aasta. See kujutas endast peamiselt eri riikide teemalehtede koostamist, mis andsid ülevaate riigi taustast ja seostest organisatsiooniga. Peale selle tegelesin mitmete raportite, memode ja muude taoliste dokumentide koostamisega, tegin kokkuvõtteid viimastest arengutest ning suhetest eri riikide vahel. 

Kas ja miks soovitad sinna minna? 

Soovitan praktikat Välisministeeriumis kindlasti, kui välispoliitika kohta suurem huvi olemas. Ma usun, et sellise organisatsiooni tööga lähemalt tutvumine juba õpingute ajal annab palju kasulikku ning võibolla ka sissevaadet sellest, mida õpingute käigus omandatust kindlasti vaja läheb. Samas tulevad välja ka erinevused ülikoolis nõutavas ja reaalses töös. Lisaks oli sealne töökeskkond väga tore ja ametnikud sõbralikud ning abivalmid. 

Mis oli sinu jaoks praktikakogemuse jooksul raske, uus või harjumatu? 

Võin öelda, et olin tõsiselt kade nende ametnike peale, kelle lauad olid kohandatud nii, et oli võimalik ka püstiasendis töötada. Siiski harjub taoliste asjadega ikkagi lõpuks ära. Samuti käisin praktikal bussiga Pärnust, mille tõttu kujunesid mu tööpäevad veidi pikemaks kui tavaliselt. Siinpuhul oli aga tegu minu iskliku otsusega ja praktikal käimist kahetsema see mind kindlasti ei pannud. Lisaks meeldib mulle oma tööülesanded nii koolis kui tööl ühes jaos ära teha. Seetõttu oli vahepeal raske oodata, kui töös pikemad pausid sisse tulid, sest järgmist ülesannet, millega abiks saaksin olla, alles otsisime. 

Kas Sa näed oma tulevikku kuidagi selle asutuse või institutsiooniga seotuna? 

Kuna praktikakogemus oli väga positiivne ning töö oli huvitav, siis kindlasti mõtleksin selle peale, kui võimalus avaneks. 

Kirjelda mõnda huvitavat või erilist kogemust, mida praktika jooksul kogesid. 

Terve praktika oli minu jaoks üks huvitav ja eriline kogemus! Ma tõesti soovisin seda ka sooritada – töötada minu jaoks nii huvitavas valdkonnas, esimesel töökohal, mis on selgelt seotud ka minu õpingutega. Samuti on praktikantidel tihti võimalik osa võtta erinevatest konverentsidest ja muudest üritustest, mis Välisministeeriumis praktikaperioodil aset leiavad. Ka teiste praktikantidega tutvumine üle kogu maja oli tore ning iganädalased koosolekud, kus kogu osakond sai kokku ja jagati, mis kõigil parasjagu käsil on, andsid veelgi parema ettekujutuse sellest, mida töö taolises organisatsioonis võib tuua. 

Comments
Share
Poliitikalabor

Leave a reply