';

Carmel Tellis – Justiitsministeerium

Carmel Tellis – Justiitsministeerium

Kuidas​ ​Sa​ ​praktikakohale​ ​said,​ ​mida​ ​selleks​ ​tegema​ ​pidid?

Oli tegelikult väga lihtne praktikakohale kandideerida. Minult sooviti vaid CV-d ja lühikest motivatsioonikirja.

Kas​ ​praktika​ ​oli​ ​tasustatud?

Praktika oli tasustamata, aga see on nii enamiku riigiasutuste puhul.

Mida​ ​tööl​ ​tegema​ ​pidid?​ ​Millised​ ​olid​ ​sinu​ ​tööülesanded?

Tegelesin praktikal lisaks väiksematele ülesannetele kolme suurema teemaga: korruptsioon, alaealiste karistamine ja seksuaalkuriteod. Suures osas sisaldasid need konfidentsiaalset informatsiooni.

Korruptsiooniteemaga seoses pidin juba eelnevalt väga hästi tundma Eesti riigisüsteemi. Ülesande peamiseks sisuks oli koostada dokument, mis kirjeldab Eesti valitsuse liikmete määramist, valimist, järelevalvet, vastutust jne, et hinnata Eesti valitsuse korruptiivsust. Lisaks varasematele teadmistele pidin läbi töötama EV seadused ning valitsusasutuste kodulehed.

Sama teema raames oli mul võimalik osaleda ka ümarlaual, kus tutvustati erinevate korruptsiooniuuringute tulemusi ning kus võtsid sõna minister, riigi peaprokurör, riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni juht ja ka mitu kolmanda sektori organisatsiooni. Ümarlaud oli äge, tekkis endalgi tähtis tunne.

Teiseks teemaks oli alaealiste karistamine. Kuna õigussüsteemis kaotatakse ära alaealiste komisjon, peavad ümberkorraldusi tegema ka prokuratuur, kriminaalhooldajad, ministeerium ja politsei. Ministeeriumi roll on pakkuda erinevatele institutsioonidele tuge ja statistikat, et muudatusi ellu viia. Praktika võimaldas mul näha, mis rolli ministeerium tegelikult täidab ja kuidas sarnaseid reforme riigis ellu viiakse.

Praktika eeldas mult teadmisi Eesti riigis- ja õigussüsteemist. Pidin teadma, kust leida seaduseid, informatsiooni riigiasutuste kohta (mis asutused kellele alluvad, kes kelle järele valvab jne). Samuti oli mul vaja tugevat analüüsioskust, eriti just tegeledes alaealiste kuritegude statistikaga.

Üks oskus, mis polnud otseselt seotud just selle praktikaga, kuid praktika tegemisega üldiselt, oli oskus küsida nii abi kui ka ülesandeid ning märgata hetki, kui minust võiks abi olla. Praktika eeldab aktiivset osalemist töös ja kollektiivis, mitte lihtsalt ootamist, millal ülesanded kätte antakse.

Kas​ ​ja​ ​miks​ ​soovitad​ ​sinna​ ​minna?

Kuna ma õpin lisaks riigiteadustele ka juurat, siis minule sobisid see praktika ja valdkond väga. Osakonna inimesed olid ka väga toredad, kuid ma siiski arvan, et igaühele see praktika ja teemad ei istuks. Kindlasti soovitaks ma aga praktikat vähemalt ühes ministeeriumis, et näha oma silmaga ja vahetult, kuidas kogu asjaajamine valitsuses käib.

Mis​ ​oli​ ​sinu​ ​jaoks​ ​praktikakogemuse​ ​jooksul​ ​raske,​ ​uus​ ​või​ ​harjumatu?

Ma arvan, et kõige raskem ongi iga praktika juures teha ennast nähtavaks ja küsida ülesandeid. Väga kerge on jääda igavlema, aga lõpuks on see suures osas sinu enda teha, kui palju sulle tööd antakse. Uues kollektiivis jääb tihti vajaka julgusest, tuleb end kokku võtta ja küsida, küsida, küsida.

Kas​ ​Sa​ ​näed​ ​oma​ ​tulevikku​ ​kuidagi​ ​selle​ ​asutuse​ ​või​ ​institutsiooniga​ ​seotuna?

Kuna ma tegelikult õpin juurat ja juba praegu olen jõudnud omadega advokaadibüroosse praktikale-tööle, arvan, et jään selle juurde nii mõnekski ajaks. Samas iial ei tea, kuhu elu viib. Teatud mõttes teen ma oma erialal vist alati koostööd justiitsministeeriumiga.

Kas​ ​sulle​ ​tehti​ ​pakkumine​ ​ka​ ​edasiseks​ ​koostööks?

Kutsuti kindlasti tööle kandideerima, aga otsest pakkumist edasiseks koostööks ei tehtud.

Kirjelda​ ​mõnda​ ​huvitavat​ ​või​ ​erilist​ ​kogemust,​ ​mida​ ​praktika​ ​jooksul​ ​kogesid

Tööl olid tööpäevad nagu ikka, vahel nägid kedagi tähtsamat ja said temaga veidi vestelda. Minu jaoks kõige erilisem oli see, kui käisime kogu kollektiiviga Murru vanglas vaatamas Kinoteatri etendust. Etendus ise oli lahe (soovitan, kui seda peaks veel mängitama) ja kogu teema läks väga kokku mu praktikavaldkonnaga. Ja muidugi oli üks eriline kogemus ka näha uut superministeeriumi!

Comments
Share
Poliitikalabor

Leave a reply