';

Elis Rahulaan – Haridus- ja Teadusministeerium

Elis Rahulaan – Haridus- ja Teadusministeerium
Peale teist aastat riigiteaduste tudengina otsustas Elis Rahulaan 2017.aasta suvel minna praktikale Haridus- ja Teadusministeeriumi. Praktika sooritas Elis välishindamisosakonnas.
  • Kuidas Sa praktikakohale said, mida selleks tegema pidid?

Praktikale kandideerisin mai alguses, saates ministeeriumi personaliosakonnale oma CV ning kaaskirja eelistustega, millises osakonnas sooviksin praktika sooritada. Positiivse vastuse ministeeriumilt sain umbes kahe nädala pärast. Enne praktikale asumist kohtusin ka praktikajuhendajaga, kellega panime paika kindla praktika sooritamise aja ning sain aimu ka ülesannetest.

  • Kas praktika oli tasustatud?

Ei olnud.

  • Mida tööl tegema pidid? Millised olid sinu tööülesanded?

Nelja nädala jooksul tegelesin väga paljude ülesannetega. Üheks mahukaimaks pean kindlasti piirkondade haridusvõrgustiku ülevaate koostamist, arvestades haldusreformiga. Suures pildis oli tegu küllaltki olulise tööga, mis oli abiks mitme osakonna otsuste tegemisel. Kuna välishindamisosakonna üheks ülesandeks on menetleda koolituslubade taotlusi ja anda välja tegevuslubasid, siis sain põhjalikumalt uurida üht käimasolevat menetlusprotsessi. Samuti toimetasin, tõlkisin ja koostasin osakonna avaldatavaid tekste (käsiraamatud, ülevaated, juhendid, analüüsid), mis olid seotud üldise haridussüsteemi välishindamise, järelevalve, PISA uuringu, Euroopa Kooli, kutsestandarditega jne.

  • Kas ja miks soovitad sinna minna?

Kindlasti soovitan. Igasugune erialane praktika annab tohutult enesekindlust juurde. Minu jaoks oli just hästi positiivne pidev tagasiside ning kui palju tegelikult minu arvamuse ning ettepanekutega arvestati. Eriti soovitan minna ministeeriumisse praktikale, ehkki iga osakond on erinev. Enda kogemuse põhjal võin öelda, et tegemist oli äärmiselt meeldiva ning mõistliku kollektiiviga, kelle juhendamisel arenesin palju.

Lisaks ütlen ausalt, et ikka päris uhke on igal hommikul sammuda ministeeriumi uksest sisse ning töötõendit näidata.

  • Mis oli sinu jaoks praktikakogemuse jooksul raske, uus või harjumatu?

Alguses ikka uus keskkond vajab veidi harjumist, aga otseselt midagi rasket selles polnud.

  • Kas Sa näed oma tulevikku kuidagi selle asutuse või institutsiooniga seotuna?

Kui võimalus tekib, siis miks mitte?

  • Kas sulle tehti pakkumine ka edasiseks koostööks?

Otseselt mitte, aga kuna sain äärmiselt positiivset tagasisidet, siis praegu sellest piisab.

  • Kirjelda mõnda huvitavat või erilist kogemust, mida praktika jooksul kogesid .

Hästi huvitava kogemusena tooksin kindlasti välja nii osakonna töökoosoleku kui ka OECD/UNESCO nõuniku koosoleku, kus mul oli võimalus osaleda.

Comments
Share
Poliitikalabor

Leave a reply