';

Ingrid Kirp: praktika Viimsi vallavalitsuses

Ingrid Kirp: praktika Viimsi vallavalitsuses

Suvel käisin praktikal Viimsi vallavalitsuses. Koha valisin sellepärast, et olen väga pikalt Viimsis elanud ja kus mujal oleks parem alustada kui oma kodukoha juures. Varasemalt olid valla tegemised mulle alati kuidagi kauged, sest jäi mulje, et keegi kuskil midagi teeb, aga kunagi ei saanud päris täpselt aru, mida. Pärast seal veedetud aega sain aga aru, et vallaametniku töö on midagi palju enamat kui kohvijoomine ja jalakõlgutamine.

Kuidas Sa praktikakohale said, mida selleks tegema pidid?

Praktikakohale saamiseks kirjutasin Viimsi vallavalitsuse personalijuhile sooviga praktikale tulla ning saatsin ka oma CV. Vastus tuli küllaltki ruttu ning sooviti näha praktikajuhendit ja teada saada, mida ma täpselt teha tahaksin.

Kas praktika oli tasustatud?

Ei olnud.

Mida tööl tegema pidid? Millised olid sinu tööülesanded?

Tööl pidin täitma väga erinevaid ülesandeid, sest kokku sain neid kolmelt eri juhendajalt. Alustasin haridus- ja kultuuriametis, kus minu juhendajaks oli Viimsi vallavalitsuse huvihariduse ja sporditöö koordinaator. Seejärel oli minu juhendajaks vallavalitsuse personalijuht. Viimase nädala veetsin ehitus- ja kommunaalameti juures, kus minu juhendajaks oli vallavalitsuse heakorraspetsialist.

 

Haridus- ja kultuuriametis koostasin Viimsi Valla avaliku ürituse korraldamise korra, mis sisaldaks kõiki nõudeid selle kohta, kuidas seda teha võib. Väga põnev protsess oli kindlasti Viimsi Muusikakooli ja Kunstikooli vastuvõtmiskorra eelnõuga tegelemine. Sain uurida, kuidas on mujal tehtud ning teha ettepanekuid ja üle vaadata, kuidas see Viimsis peaks olema. Terve see protsess oli täiesti uus kogemus ning põnev oli selle sees olla ja näha, kuidas ühte eelnõud koostatakse ja kui pikk ja keeruline see kõik tegelikult on. Lisaks sellele tegelesin andmete sorteerimise, protokollimise ja muude jooksvate ülesannetega. Positiivne oli kindlasti see, et väga palju oli liikumist ja ringisõitmist ning töö ei olnud tüüpiline üheksast viieni laua taga istumine. Kuna suvel tegeletakse palju spordiga, oli pidevalt vaja olla kursis, millises seisukorras on spordiväljakud ning mida saaks teha juurde ja veel paremini.

 

Personaliosakonnas sain tegeleda vallasiseste ülesannetega. See hõlmas erinevate blankettide ja kordade koostamist vallasiseseks kasutuseks. Näiteks sain koostada avaldusi, mida töötajad saavad kasutada juhul, kui soovitakse minna näiteks puhkusele või välislähetusse. Kuna avaldus pidi sisaldama seaduslikku alust, miks seda teha soovitakse, pidi kõige juures olema seadusest tulenev paragrahv, mille alusel soov esitatakse. Selle otsimine andis oskuse, mis tuleb kindlasti tulevikus kasuks. Lisaks sellele sain teha asutusesiseseid kordasid ning juhendeid, nagu näiteks ametiauto ja -telefoni kasutamise kord või palgajuhend. Sellised ülesanded olid äärmiselt praktilised ning iga ülesande ajal pidin otsima informatsiooni, mida ka edaspidi kindlasti vaja läheb.

 

Ehitus- ja kommunaalametis olid samuti väga mitmekülgsed ülesanded. Pidin tegelema näiteks erinevate hangetega. Minu jaoks oli esmapilgul mõneti üllatav see, et hange tuleb teha absoluutselt kõige jaoks. See tähendab, et sain hanget koostada nii prügikottidele, pingialustele, kummipaatidele kui ka paljudele muudele asjadele. Lisaks sellele pidin tutvuma näiteks kalmistutega seotud õigusaktidega ja kalmistuvahtidega läbirääkimisi pidama. Nagu haridus- ja kultuuriametis oli ka ehitus- ja kommunaalametis palju ringisõitmist ning sain osa ka Viimsi valla sotsiaalkorteri sisustamisest.

Kas ja miks soovitad sinna minna?

Soovitan kindlasti minna kõigil, kes tahavad päriselt midagi teha, mitte lihtsalt linnukest kirja saada, et oled praktikal käinud. Ma sain väga palju praktilisi teadmisi ja oskusi juurde. Kindlasti on praktika juures üheks väga oluliseks osaks inimesed, kellega seal koos olla. Juba esimesest päevast tundsin, et mind võeti väga soojalt vastu ja koheldi kui võrdset. Terve kollektiiv oli väga rõõmsameelne ja kokkuhoidev ning selline hea keskkond on kindlasti ülesannete täitmisel suureks motivaatoriks.

Mis oli sinu jaoks praktikakogemuse jooksul raske, uus või harjumatu?

Kõige raskem oli kindlasti praktikale minek, sest tegemist oli täiesti uue kogemusega. Kuigi meie eriala peaks olema ettevalmistus selleks, et avalikus sektoris töötada, tundsin ma sellegipoolest, et olen pea ees vette hüppamas. Enne ülesannete saamist oli tihti see hirm, et mis siis, kui ma ei oska või ei saa hakkama. Õnneks aga selliseid olukordi ei tekkinud, sest kõigile küsimustele oldi kohe nõus vastama ja kõik olid väga toetavad. Tundsin suurt vastutust nii enda kui ka teiste ees, et ma saaks kõik mulle usaldatud ülesanded võimalikult hästi tehtud ning andsin alati endast parima. Võib öelda, et terve see kogemus oli väga uus ja harjumatu, sest ma polnud millegi sellisega varem tegelenud ja iga päev oli täiesti erinev.

Kas Sa näed oma tulevikku kuidagi selle asutuse või institutsiooniga seotuna?

Kuna Viimsi on mulle südamelähedane koht ja praktikal veedetud aeg meeldis mulle väga, siis oleksin sellega meeleldi seotud.

Kas sulle tehti pakkumine ka edasiseks koostööks?

Kõik olid väga positiivselt meelestatud ja ütlesid, et kui mul võimalus ja aeg tekib, siis olen alati tagasi oodatud.

Kirjelda mõnda huvitavat või erilist kogemust, mida praktika jooksul kogesid.

Arvan, et üheks kõige meeldejäävamaks kogemuseks oli sõit Naissaarele. Sõit toimus seoses Rootsi kroonprintsess Victoria visiidiga ning selleks pidime käima kohapeal ja üle vaatama, kus täpselt ja mida peab tegema. Kuna tegemist oli tähtsa visiidiga, pidi kõik olema täpselt paigas ning oli näha, kui palju vaeva ja aega selle vastuvõtu korraldamine nõuab. Väga posiiivne oli see, et kuigi suur osa ajast läks kohtade ülevaatamiseks ja täpse plaani paikapanekuks, jäi meil seal saarel aega ka enda jaoks. Kuna ma polnud varem Naissaarel käinud, oli see minu jaoks väga põnev, sest meil oli seal ka giid, kes meile kohalikust elust rääkis. Seega sai ühendada kasuliku tegevuse sellega, et saime kõik koos väga lõbusa päeva veeta.

Comments
Share
Poliitikalabor

Leave a reply