';

Joanna Kurvits: praktika Haridus- ja Teadusministeeriumis

Joanna Kurvits: praktika Haridus- ja Teadusministeeriumis

Kuidas Sa praktikakohale said, mida selleks tegema pidid?

Tegin oma praktika juulikuus Tallinnas Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonnas. Uurisin HTM-i kodulehelt, kuidas praktikale saada, selleks pidi saatma CV ja motivatsioonikirja. Mõne aja pärast kirjutas mulle minu juhendaja, et osutusin valituks.

Kas praktika oli tasustatud?

Ei olnud.

Mida tööl tegema pidid? Millised olid sinu tööülesanded?

Tegutsesin ja mõtlesin oma juhendajaga iga päev kaasa. Käisin kaasas koosolekutel, kus sain ka oma mõtteid välja pakkuda, töötasin läbi töödokumente, nagu kõik osakonnas seda teevad. Sain viibida päris mitmel Haridus- ja Teadusministeeriumi ülesel koosolekul ning istuda ühe laua taga ministri, kantsleri ja osakonnajuhtidega, mis oli päris äge. Mõne ülesande eest pidin ka suuremat vastutust kandma, näiteks Eesti Noorteühenduste Liidu Suvekoolis HTM-i noorteosakonna sisenditöötoa formaadi väljatöötamine ja läbiviimine.

Kas ja miks soovitad sinna minna?

Soovitan sinna minna inimesel, keda huvitav noortepoliitika ja noorsootöö või kes tegutseb aktiivselt mõnes noorteorganisatsioonis. Sain sealt väga palju uusi teadmisi selle valdkonna kohta ja võimaluse anda oma sisendit teemades, mis mind kui aktiivset noort otseselt puudutavad.

Mis oli sinu jaoks praktikakogemuse jooksul raske, uus või harjumatu?

Sain aru, et tegelikult ei ole ministeeriumis töötamine kerge ja nõuab palju enesearengut, väga head kriitilist mõtlemist, enesekehtestamist ja inimeste mõistmist. Nii paljude dokumentide või teemade kohta ei osanud ma esimesel nädalal mitte midagi arvata, kuid ajapikku arenesid mul ka need oskused.

Kas Sa näed oma tulevikku kuidagi selle asutuse või institutsiooniga seotuna?

Enne praktikale asumist arvasin, et jah, kuid praktika jooksul sain aru, et riigiametniku töö ei ole minu jaoks lihtsalt seepärast, et see töövorm ei paelu mind. Õnneks sain sellest aru ilmselt minu jaoks kõige huvitavamas praktikakohas kõikidest ministeeriumitest.

Kas sulle tehti pakkumine ka edasiseks koostööks?

Ei tehtud, kuigi mu vahval juhendajal oleks selle üle hea meel olnud.

Kirjelda mõnda huvitavat või erilist kogemust, mida praktika jooksul kogesid.

Kõige meeleolukam oli vist omapäi aidata korraldada Mailis Repsi ja Eesti Noorteühenduste Liidu pressikonverentsi. Väga paljud asjad tuli mul sel hetkel jooksvalt ise välja mõelda ja lahendada. Siis sain aru, et oskan võõrasse vette visatuna päris hästi toime tulla.

Comments
Share
Poliitikalabor

Leave a reply