';

Kaarel Kullamaa – Tartu Linnavalitsus

Kaarel Kullamaa – Tartu Linnavalitsus
Kaarel Kullamaa veetis oma praktika Tartu Linnavalitsuses tehes rohkem kui tavaline ametnik.

Kuidas Sa praktikakohale said, mida selleks tegema pidid?
Praktikale kandideerisin bakalaureuseõppe teisel aastal ning kuna suvel oli palju tegemist, otsustasin praktikale minna kooli alguses. Selleks saatsin kirja Tartu Linnavalitsusse koos oma resümeega. Mulle vastas Tartu abilinnapea Tiia Teppan ning pakkus kohta kultuuriosakonnas sporditeenistuses. Olles kontakteerunud seejärel sporditeenistuse juhi Veljo Lambiga sai minu tööülesanne paika määratud ning praktika alguse.

Kas praktika oli tasustatud?
Praktika ei olnud alguses tasustatud, kuid hilisema projektiga kaasnes ka tasu.

Mida tööl tegema pidid? Millised olid sinu tööülesanded?
Minu ülesandeks oli esialgu lahendada osakonna töös jooksvaid ülesandeid ning sain ka vōimaluse osaleda erinevatel kohtumistel, kus arutati näiteks linna arengustrateegiaid. Poole praktika peal sai aga Tartu linn kutse osaleda rahvusvahelistel laste olümpiamängudel Kaunases ning minu ülesandeks sai seda projekti koordineerida. Olles moodustanud tiimi ning organiseerinud kōik muu vajaliku, määrati mind laste olümpiamängudele Tartu delegatsiooni juhiks, kus minu ülesandeks oli juhendada tervet tiimi ning suhelda korraldajatega. Hiljem, kui meie tiimi sportlased vōitsid medaleid, suhtlesin ka meediaga ja koostasin linnale aruandeid tulemustest.

Kas ja miks soovitad sinna minna?
Soovitan praktikat Tartu Linnavalitsuses, eelkōige kuna seal on palju vōimalusi saada erialast kogemust mitmes vallas ning sōbralik kollektiiv loob töötamiseks meeldiva ōhkkonna. Lisaks meeldis mulle Tartu Linnavalitsuse spordiosakonna avatud suhtumine ning see, et mul lubati tegeleda päris projektiga, mille lōpuks usaldati mulle ka delegatsiooni juhi koht, võimaldades mul ennast täielikult proovile panna ja omandada väärtuslikku kogemust edaspidiseks karjääriks. Lisaks ka tōsiasi, et graafik oli väga paindlik, mis vōimaldas mul projektiga tegeleda kooli kōrvalt.

Mis oli sinu jaoks praktikakogemuse jooksul raske, uus või harjumatu?
Kōige raskem oligi vōib-olla tagada kogu tiimi heaolu mängude ajal ning vastutus, mis kaasnes 22-liikmelise koondise eest seismisega. Samas andis see mulle väga väärtusliku kogemuse ning ōpetas palju.

Kas Sa näed oma tulevikku kuidagi selle asutuse või institutsiooniga seotuna?
Kui kooli lōpetades tekib mōni pakkumine, siis kindlasti.

Kas sulle tehti pakkumine ka edasiseks koostööks?
Kuna 2017. aasta mängud kujunesid edukaks – meie tiim vōitis kolm hōbemedalit -, siis sain pakkumise juhtida Tartu delegatsiooni ka järgmistel mängudel Jeruusalemmas (2018).

Kirjelda mõnda huvitavat või erilist kogemust, mida praktika jooksul kogesid.
Kōige huvitavam kogemus oli mängude ajal Kaunases, kus toimus linnade delegatsioonide juhtide kohtumine ning saal oli täis hallipäiseid mehi ja naisi üle kogu maailma, kaasa arvatud suurtest linnadest Suurbritannias, Kanadas, Saksamaal jne. Ōhus oli tunda kahtlust ning mind vaadati küll sellise pilguga nagu mõeldes, kas ma ikka oma tööga toime tulen. See aga andis mulle vaid indu juurde ja hiljem, kui meie tiim 3 medalit oli vōitnud ning lōputseremoonial delegatsioon ilusti esindatud, oli hea tunne küll.

Comments
Share
Poliitikalabor

Leave a reply