';

Kristel Jakobson – Tartu Ülikool

Kristel Jakobson – Tartu Ülikool
2017. aasta juulikuu veetis Kristel Jakobson Tartu Ülikoolis olles praktikal Elukestva õppe keskuses. Tänu sellele õppis ta lähemalt tundma ülikooli ning mõistma, kuidas sealne töö korraldatud on.

Kuidas Sa praktikakohale said? Mida selleks tegema pidid?

Juba kevadel saadeti Johan Skytte instituudi infolisti kiri, kus kutsuti ülikooli juurde praktikale. Kristel Mikkor oli üldine kordinaator, kelle kaudu suunati mind elukestva õppe osakonda, sest suveülikooliga tegelemine pakkus mulle huvi. Välismaalastega suhtlemine tundus põnev, nii et peale intervjuud osakonna koordinaatoriga osutusin valituks ning juulikuu oligi planeeritud.

Kas praktika oli tasustatud?

Semiootika suveülikooli kursusel “Juri Lotman and the Semiotics of Culture” osalejad

Elukestva õppe keskuses toimunud praktika ei olnud rahaliselt tasustatud.

Mida tööl tegema pidid? Millised olid sinu tööülesanded?

Minu tööperiood oli laias plaanis jagatud kaheks: esimesed kaks nädalat veetsin suveülikooli programmis “Juri Lotman and the Semiotics of Culture”, millele järgnes nädal programmis “EU – Russia Relations: Tartu Week”, mõlemad erinevate tööülesannetega. Ühiseks jooneks oli välistudengitele abi pakkumine (vastasin igapäevastele Tartu & ülikooliga seonduvatele küsimustele) ja ruumide/varustuse ettevalmistamine (osalejate kinkekottide pakkimine, ruumide korrashoid, snäkkide serveerimine, lektorite abistamine).

Kas ja miks soovitad sinna minna?

Kindlasti soovitan minna Tartu Ülikooli praktikale: selle kaudu on võimalik omandada palju parem ülevaade ülikooli toimimisest nii inimeste tasemel (kes ülikoolis millega tegeleb, sh juhtimistasemel) kuid ka hoonete tundmaõppimise kaudu (enam Ülikooli peahoones ära ei eksi).

Andrei Makarychevi loengute nädal programmis “EU-Russia Relations”

Mis oli sinu jaoks praktikakogemuse jooksul raske, uus või harjumatu?

Praktika juures ei olnud midagi rasket ega ületamatut. Arvan, et see sõltub paljuski juhendajast. Minul vedas juhendajaga väga – Laura Roop suhtles minuga väga avatult ja vahetult, arvestas minu arvamusega, vastas alati kõikidele küsimustele ning lahendas kõik tekkinud probleemid kiirelt (nii, et nendest ei jõudnud probleeme kujunedagi).

Kas Sa näed oma tulevikku kuidagi selle asutuse või institutsiooniga seotuna?

Tulevik on kindlasti Tartu Ülikooliga seotud – loodan siin omandada bakalaureusekraadi.

Kas sulle tehti pakkumine ka edasiseks koostööks?

Jah. Oma juhendaja kaudu veetsin augustikuu Tartu Ülikooli Rahvusvahelise koostöö talituses töötades.

Kirjelda mõnda huvitavat või erilist kogemust, mida praktika jooksul kogesid.

Huvitavaid kogemusi, mida juulikuu (ja ka august) mulle andsid, ei ole võimalik ühte lausesse panna – põnevust jätkus igasse päeva! Välismaalaste abil õppisin tundma Tartu lennujaama, valmistasin linnaliini bussijuhtidele peavalu (paludes 22-l väljamaalasel osta ükshaaval samas peatuses piletid), jalutasin nendega läbi vihma ERM-ist ülikooli peahoonesse ning sain kohvi (hulgi)valmistamises ilmselt maailmameistriks. Välismaalastega suhtlemine pakub alati uudset vaadet kodukohas toimuvale ning nõnda ka sel korral. Tartus on hea!

Comments
Share
Poliitikalabor

Leave a reply