';

Kristiina Kröönström – Eesti Päevaleht

Kristiina Kröönström – Eesti Päevaleht
Kuidas sa praktikakohale said, mida selleks tegema pidid?

Meie kursuse seas levis kuulujutt, et Eesti Päevaleht otsib arvamustoimetusse riigiteadlasest praktikanti. Kuna meediaväljaandes töötamine on just minu suund, otsustasin kandideerida. Selleks oli tarvis saata motivatsioonikiri ning kirjutada vabalt valitud teemal arvamuslugu.

Kas praktika oli tasustatud?

Jah.

Mida tööl tegema pidid? Millised oli sinu tööülesanded?

Tööülesandeid oli mitmeid. Eeskätt toimetasin toimetusele saadetud arvamuslugusid ning vastutasin, et lood, mis ilmuvad järgmise päeva lehes, oleksid keeleliselt korrektsed ja mahult sobivad. Kirjutasin ka ise arvamuslugusid ja repliike ning veidi lasti mul ka reporteritööd teha: otsida Laupäevalehe mõne artikli jaoks sobivaid allikaid ning neid intervjueerida.

Kas ja miks soovitad sinna minna?

Kindlasti soovitan. Minu jaoks oli see mitmes mõttes väga arendav kogemus. Sain teha huvitavaid ülesanded ning näha, kuidas käib töö ühes Eesti suurimas meediakontsernis. Eriti soovitan taolisi praktikakohti kaaluda riigiteadlastele, kel on kõrvalerialaks ajakirjandus või kommunikatsioon või kes lihtsalt tunnevad rohkem huvi meedia vastu.

Mis oli sinu jaoks raske, uus või harjumatu praktikakogemuse jooksul?

Iga ülesanne oli väljakutse, kuid töö juures midagi ebameeldivat ei olnud. Mulle kui fanaatilisele ajaplaneerijale oli alguses veidi harjumatu asjaolu, et tööpäeva lõpp ei olnud määratud kindla kellajaga, vaid lõppes siis, kui küljed olid valmis homsesse lehte minema. See on asi, millega lehes töötades tuleb arvestada: koju saab siis, kui lugu on valmis.

Kas sa näed oma tulevikku seotud kuidagi selle asutuse või institutsiooniga?

Kindlasti. Tahaksin tutvuda ka teiste Eesti Päevalehe toimetuste ja Ekspress Meedia väljaannetega.

Kas sulle tehti pakkumine ka edasiseks koostööks?

Otsest pakkumist ei tehtud, kuid anti mõista, et kuna olen mingil määral juba välja koolitatud, siis igasugused koostööideed on oodatud.

Kirjelda mõnda huvitavat või erilist kogemust, mida kogesid praktika jooksul

Huvitav ja positiivne kogemus oli minu esimene (telefoni)intervjuu. Intervjueeritav oli Katrin Lust ning mina olin närvis. Kartsin, et ei saa vajalikku infot kätte ja vussin loo ära või jätan endast ebapädeva mulje. Õnneks oli intervjueeritav väga soe ja sõbralik. Jutustades, et ka tema esimene praktikakoht oli olnud Eesti Päevalehes, murdis ta suhtlusbarjääri ning vestlus sujus hästi ning sain vajalikku infot loo jaoks. Kogedes kohe esimesel korral, et intervjueeritavad, kes on tuntud inimesed, on sealjuures koostöövalmid nagu iga teinegi, sain oluliselt julgust juurde järgmisteks kordadeks, mil tuli allikatega suhelda.

Comments
Poliitikalabor

Leave a reply