';

Rahel Maloverjan – Riigikantselei

Rahel Maloverjan – Riigikantselei

Kuidas Sa praktikakohale said, mida selleks tegema pidid?

Hiliskevadel tekkis mõte, et võiks siiski suve kuidagi praktiliselt mööda saata ning otsisingi internetist võimalusi praktika tegemiseks. Niisiis saatsin oma CV ja taotluse Riigikantseleisse ning üsna varsti sain kutse osaleda (Skype) intervjuul.

Kas praktika oli tasustatud?

Ei olnud.

Mida tööl tegema pidid? Millised olid sinu tööülesanded?

Praktika sisuks oli valitsuse istungiteks materjalide ettevalmistamine, mis tähendas eelnõudega tutvumist, kokkuvõtete kirjutamist, väljavõtete tegemist jms. Lisaks valmistasin Vabariigi Valitsuse istungite infosüsteemis faile arhiveerimiseks ette, vormistades need ümber PDF-ideks Enamus tööajast möödus arvuti taga dokumentidega töötades, kuid aeg-ajalt tekkis võimalus ka valitsuse istungitel või ka muudel kohtumistel kohal käia.

Kas ja miks soovitad sinna minna?

Soovitaksin Riigikantseleisse tööle minna, kuna seal oli väga meeldiv ja toetav kollektiiv. Ma ütleks, et seal töötamine möödus pigem vaikselt ja rahulikult (asi oli ilmselt suvekuude puhkustes), nii et võibolla on ka selline praktika sobivam just rahulikku tüüpi inimesele. Lisaks muidugi kaasneb praktikaga eluaegne õigus väita, et oled töötanud Stenbocki majas (!).

Mis oli sinu jaoks praktikakogemuse jooksul raske, uus või harjumatu?

Ilmselt just see puhkuseperioodist tingitud aeglane töötempo.

Kas Sa näed oma tulevikku kuidagi selle asutuse või institutsiooniga seotuna?

Miks mitte.

Kas sulle tehti pakkumine ka edasiseks koostööks?

Ei

Kirjelda mõnda huvitavat või erilist kogemust, mida praktika jooksul kogesid .

Minu jaoks oli huvitav käia koos istungiosakonna juhatajaga valmiskomisjoni koosolekul. Seda eriti seetõttu, et eelmisel aastal käisin ma praktikal kohalikus omavalitsuses, kus põhiliseks probleemiks oli haldusreform. Seekord aga sain läbi KOV valimiste planeerimise aru ka haldusreformi teistest tahkudest ning huvitavatest probleemidest.

Comments
Share
Poliitikalabor

Leave a reply