';

Laura Laumets: semester Budapesti Corvinuse Ülikoolis

Laura Laumets: semester Budapesti Corvinuse Ülikoolis

Autor: Laura Laumets

Kus ülikoolis Sa käisid? Miks valisid selle kooli ja riigi? Millise programmiga välissemestril käisid?

Õppisin möödunud kevadesemestri Erasmuse programmiga Ungaris Budapesti Corvinuse Ülikoolis. Soovisin õppima minna mõnda Kesk- või Lõuna-Euroopa riiki peamiselt meist erineva kultuuri tõttu, kuid ka selleks, et saada suurlinnas elamise kogemus. Budapest tundus selleks ideaalse linnana ning Corvinus pakkus mitmeid kursuseid, millest olin pikalt huvitatud olnud, kuid mida Tartu Ülikoolis ei loeta.

Kas välisvahetuse tõttu lükkub ka nominaalne õppeaeg edasi?

Jah, lõpetan kursusekaaslastest hiljem, kuid kindlasti oli minu vahetussemestri kogemus seda aega väärt.

Kas ained olid ülekantavad Tartu Ülikooli õppekavadele? Millised neist?

Vahetussemestrile minnes olid mul kõik kohustuslikud riigiteaduste õppekava ained juba läbitud. Kuna minu kõrvaleriala, psühholoogiat, Corvinuse ülikoolis ei loeta, pidin valima veel läbimata riigiteaduste eriala kursusi. See andiski mulle võimaluse valida kursused, mida meil ei loeta, kuid mis mulle huvi pakuvad. Õppisin näiteks islami tsivilisatsioonist ja ajaloost, islamist Euroopas ning terrorismist ja poliitilisest vägivallast. Need kursused kuulusid riigiteaduste instituudi alla ning sain need Tartu Ülikooli üle kanda valikainetena.

Kuidas erines sinu valitud ülikool Tartu Ülikoolist õppekorralduse poolest?

Corvinuse ülikoolis puudus eraldi loengute ja seminaride vorm nagu see Tartu Ülikoolis toimib. Kõik kohtumised olid pigem loeng-seminarid. Ühes õppeaines näiteks toimus seminaride asemel arutlus hoopis väitlusturniirina. Jooksvaid kirjutatavaid töid aga praktiliselt polnud. Hinde saamisel mängis rolli eksam, mis enamikus ainetes oli suuline. Ainete edukalt läbimine oli oluliselt kergem kui Tartu Ülikoolis, kuid see võib olla seotud ka Erasmuse programmi tudengitele vastu tulemisega, mitte Corvinuse ülikooliga üldiselt.

Millised olid märkimisväärsed sarnasused-erinevused Tartu ja Sinu valitud ülikooli vahel?

Üldiselt ei ole Tartu Ülikool ja Budapesti Corvinuse Ülikool väga erinevad. Ainsa erinevusena oskan nimetada selle, et Corvinusel oli vaid kolm õppehoonet ning need kõik asusid teineteise kõrval. Mulle tundus, et ülikooli poolt korraldatud üritusi (näiteks külalisloengud, konverentsid jne) oli seal vähem kui Tartu Ülikoolis. Võimalik aga, et nende kohta info lihtsalt Erasmuse programmi tudengitele ei liikunud.

Kuidas said rahaliselt hakkama? Kas said toetust ning kas see oli piisav?

Rahalisi probleeme mul polnud, sest Erasmuse programmist saadud 450€-suurune toetus kuus oli Ungari jaoks täiesti piisav. Semestri alguses sain Eesti Vabariigilt ühekordse toetuse väärtuses 300€. Muidugi toetasid mind ka vanemad ja kasutasin enda sääste, kuid vahetussemestril ei olnud kulutused  n-ö minu enda rahakotist suuremad, kui nad on Tartus tudengina elades.

Kuidas leidsid elamiskoha?

Liitusin juba suvel Facebookis erinevate gruppidega, kus inimesed pakkusid rendiks kortereid ning otsisid korterit või korterikaaslasi. Lõpuks leidsin oma korteri Erasmuse tudengitele mõeldud grupist, kus minu tulevased portugallastest korterikaaslased endale kaaselanikke otsisid. Kokku oli meid lõpuks neli: peale minu kaks tüdrukut Portugalist ning üks Saksamaalt. Saime imehästi läbi ning kindlasti soovitan tulevastel vahetusüliõpilastel võimalusel rahvusvahelisse korterisse elama minna!

Kas ja miks soovitad sinna minna? Kellele välisvahetust soovitaksid?

Ühe “ruin bari” sisustus.

Soovitan kindlasti välisvahetusse minna inimesel, kes tunneb, et tahaks suurendada oma rahvusvahelist sõpruskonda, näha uusi kohti ja astuda välja oma mugavustsoonist. Budapesti soovitan minna nendel, kes tahavad saada suurlinnas elamise kogemust (seal elab ca 1,8 miljonit inimest), palju Euroopas reisida ning lisaks õppimisele ka aktiivselt linnas vaba aega nautida. Oma vahetussemestri jooksul reisisin kokku 12 riigis, kasutades enamikku nädalavahetustest just selleks. Keskne asukoht Euroopas ning kohalik odavlennufirma WizzAir tegid selle tudengile väga taskukohaseks. Budapestis aga on meeletult vaba aja veetmise võimalusi alustades mõnusate roheliste paikadega, lõpetades populaarsete ruin bar-idega, mis on vanadesse pikalt kasutuseta olnud majadesse ja lagunenud aedadesse rajatud kaootilise sisustusega baarid.

Mis oli semestri jooksul kõige raskem?

Laura ja uued sõbrad kogu eluks.

Minu jaoks oli vaieldamatult kõige raskem tagasi Eestisse tulemine. Kartsin, et hakkan väga kodu igatsema, kuid üsna kiiresti sai selgeks, et kui sul on tore, siis aeg lausa lendab. Leidsin sõbrad kogu eluks kohtadest üle maailma ning tundsin tõesti, et see aeg polnud nii hea kogemuse jaoks piisav. Jäin väga igatsema rahvusvahelist keskkonda paljude erinevate maailmavaadete ning meeletu sallivuse ja avatusega. Positiivsest küljest võttes aga on mul nüüd tänu headele sõpradele võimalus külla minna paljudesse kohtadesse maailmas.

 

 

 

 

Laura Laumets on Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi bakalaureusetudeng.

Comments
Share
Poliitikalabor

Leave a reply